רבקה קרן, מוסף ספרים, הארץ

"ספר ביכורים מעורר ציפיות"