"לגעת זה לדעת": על "והכל מאוד מין" לאמה שם-בה איילון