לחצו לביקורות, כתבות ופרסומים על הספר

מספרי "ההספד" החזקים שפגשנו, והזדמנות חשובה לציין לשבח משוררת צעירה ומוכשרת מאד.  [מנימוקי השופטים, פרס קוגל לספרות]