שירה פירר, אתר פסיכולוגיה עברית

"כל שושלת הנשים המפוארת הזו… כשהבית בלב, לאן שיצופו שם בית"