ראיון ב"לאשה"

"לקראת הסוף אמרתי לה שאשוב ואחפש אותה בכל לידה מחדש"