שלמה בן-בסה, עיתון 77

"ניסיון אמיץ להפוך על פיה את קערת האובדן"