נוית בראל, מוסף ספרים, הארץ

"בסופו של כל שיר האמפתיה שלה מוחזרת כקרן אור מתוך הקורא"