בכל סרלואי, מקור ראשון

"עולם של אבל בכלי שירה יפהפיים"